Aktualności

AutoVue Electro-Mechanical Pro

AutoVue Electro-Mechanical Pro jest to pakiet, który ma możliwość otwarcia wszystkich dostępnych formatów w AutoVue. Poniżej znajduję się lista niektórych formatów, które obsługuje ten pakiet: Formaty 3D CAD (części, złożenia… Więcej >

GIS-Systemy informacji geograficznej

Przedsiębiorstwa petrochemiczne, rafinerie naftowe i gazowe, operatorzy sieci rurociągów przesyłowych, administracja, energetycy czy operatorzy telefoniczni korzystają z różnego rodzaju rysunków elektronicznych oraz map w celu zarządzania swoimi sieciami oraz związaną… Więcej >