Produkcja jednostkowa

AutoVue jest integralną częścią procesu projektowania produktu i zarządzania jego cyklem życia dla setek jednostkowych producentów na całym świecie. Poprzez integrację z systemami

DM (Document Management – zarządzanie dokumentacją),
ERP (Enterprise Resource Planning – Planowanie zasobów przedsiębiorstwa),
PLM (Product Lifecycle Management – Zarządzanie cyklem życia produktu)
lub jako samodzielny program,

AutoVue pozwala na sprawną komunikację połączoną z wymianą danych dzięki czemu unika się niechcianego ryzyka oraz zbędnych nieporozumień. Wykorzystanie tych funkcji pozwala na: zwiększenie efektywności, rzadsze przerwy w produkcji, zmniejszenie kosztów, udoskonalenie jakości, szybsze wprowadzenie produktu na rynek oraz wyższy wskaźnik ROI (Return of Investment – wsk. zwrotu nakładu na inwestycję).
Zastosowanie AutoVue przez producentów pozwala zmniejszyć czas i koszty związane z poszczególnymi etapami procesu produkcji.